Вернуться
Морен, Антуан (1793-1860). Инвентор: Морен, Антуан (1793-1860) Портрет физика-математика С.Д.Пуссона XIX в.
Морен, Антуан (1793-1860). Инвентор: Морен, Антуан (1793-1860) Портрет физика-математика С.Д.Пуссона XIX в.