Вернуться
Рени, Гвидо (1575-1642) Святой Иосиф с младенцем на руках 1620-е гг.
Рени, Гвидо (1575-1642) Святой Иосиф с младенцем на руках 1620-е гг.