Экспонаты
Коста, Джованни Франческо. 1711-1772. Инвентор: Коста, Джованни Франческо. 1711-1772 Veduta del Palazzo delli N.N.H.H.Venieri 1750 г.
Коста, Джованни Франческо. 1711-1772. Инвентор: Коста, Джованни Франческо. 1711-1772 Veduta del Palazzo delli N.N.H.H.Venieri 1750 г.
Комплект
Costa Gianfrancesco. "Delle delicie del fiume Brenta espresse ne' Palazzi e Casini situati..."
Название
Veduta del Palazzo delli N.N.H.H.Venieri
Место создания/школа
Датировка
Материал, техника
Бумага, офорт
Размер
Инвентарный номер
Категория
Отдел/сектор
Западная гравюра