Экспонаты
Филози, Джузеппе, работал 1732-1744. Инвентор: Филози, Джузеппе, работал 1732-1744 a) "Campanile nella Piazza di S.Marco". b) "Giuoco di Forze" XVIII в.
Филози, Джузеппе, работал 1732-1744. Инвентор: Филози, Джузеппе, работал 1732-1744 a) "Campanile nella Piazza di S.Marco". b) "Giuoco di Forze" XVIII в.
Комплект
"Teatro delle fabbriche piu cospicue in prospettiva, della citta di Venezia… "
Название
a) "Campanile nella Piazza di S.Marco". b) "Giuoco di Forze"
Место создания/школа
Датировка
Материал, техника
Бумага, офорт
Размер
Инвентарный номер
Категория
Отдел/сектор
Западная гравюра