Экспонаты
Карлеварис, Лука. 1663-1730. Инвентор: Серлио, Себастьяно. 1475-1554; Автор рисунка: Карлеварис, Лука. 1663-1730 Scuola di S.Rocco нач. XVIII в.
Карлеварис, Лука. 1663-1730. Инвентор: Серлио, Себастьяно. 1475-1554; Автор рисунка: Карлеварис, Лука. 1663-1730 Scuola di S.Rocco нач. XVIII в.
Комплект
Carlevariis, Luca da. "Le fabriche e vedute de Venetia disegnate, poste in prospettiva..."
Название
Scuola di S.Rocco
Место создания/школа
Датировка
нач. XVIII в.
Материал, техника
Бумага, офорт
Размер
Инвентарный номер
Категория
Отдел/сектор
Западная гравюра