Экспонаты
Карлеварис, Лука. 1663-1730. Инвентор: Карлеварис, Лука. 1663-1730 Veduta della chiesa ducal di S.Marco нач. XVIII в.
Карлеварис, Лука. 1663-1730. Инвентор: Карлеварис, Лука. 1663-1730 Veduta della chiesa ducal di S.Marco нач. XVIII в.
Комплект
Carlevariis, Luca da. "Le fabriche e vedute de Venetia disegnate, poste in prospettiva..."
Название
Veduta della chiesa ducal di S.Marco
Место создания/школа
Датировка
нач. XVIII в.
Материал, техника
Бумага, офорт
Размер
Инвентарный номер
Категория
Отдел/сектор
Западная гравюра