Экспонаты
Пиранези, Джованни Баттиста. 1720-1778. Инвентор: Пиранези, Джованни Баттиста. 1720-1778 Титульный лист; текст на стене, сверху прикованный к стене человек, справа лестница
Пиранези, Джованни Баттиста. 1720-1778. Инвентор: Пиранези, Джованни Баттиста. 1720-1778 Титульный лист; текст на стене, сверху прикованный к стене человек, справа лестница
Комплект
Piranesi Giovanni Battista. "Invenzioni Capric di Carceri all'aqua forte datte in Luce..."
Название
Титульный лист; текст на стене, сверху прикованный к стене человек, справа лестница
Место создания/школа
Материал, техника
Бумага, офорт
Размер
Инвентарный номер
Категория
Отдел/сектор
Западная гравюра