Авторы
Виншон, Огюст Жан Батист (Vinchon, Auguste Jean Baptiste; 1789-1855)
Виншон, Огюст Жан Батист (Vinchon, Auguste Jean Baptiste; 1789-1855)
Годы жизни
Иные имена
Vinchon, Auguste Jean Baptiste