Авторы
Схалкен, Годфрид (Schalcken, Godfried; 1643-1706)
Схалкен, Годфрид (Schalcken, Godfried; 1643-1706)
Годы жизни
1643-1706 (Мады, близ Бреды-Гаага)
Иные имена
Schalcken, Godfried