Авторы
Рогман, Гертрейт (Roghman, Geertruydt; 1657)
Рогман, Гертрейт (Roghman, Geertruydt; 1657)
Годы жизни
Иные имена
Roghman, Geertruydt