Авторы
Хардер, Филипп Готтфрид (Harder, Philipp Gottfried; 1710-1749)
Хардер, Филипп Готтфрид (Harder, Philipp Gottfried; 1710-1749)
Годы жизни
1710-1749 (Аугсбург)
Иные имена
Harder, Philipp Gottfried