Авторы
Мельникова, Прасковья Васильевна (Melnikova, Praskovya; род: 1924)
Мельникова, Прасковья Васильевна (Melnikova, Praskovya; род: 1924)
Годы жизни
Иные имена
Melnikova, Praskovya