Авторы
Окумура Масанобу (Okumura Masanobu; 1686-1764)
Окумура Масанобу (Okumura Masanobu; 1686-1764)
Годы жизни
Иные имена
Okumura Masanobu