Вернуться
Цукиока Ёситоси (Tsukioka Yoshitoshi; 1839-1892)
Цукиока Ёситоси (Tsukioka Yoshitoshi; 1839-1892)
Годы жизни
Иные имена
Tsukioka Yoshitoshi