Авторы
Хайд, Иоганн Элиас (Haid, Johann Elias; 1739-1809)
Хайд, Иоганн Элиас (Haid, Johann Elias; 1739-1809)
Годы жизни
1739-1809 (Аугсбург-Аугсбург)
Иные имена
Haid, Johann Elias