Вернуться
Нильсон, Иоганн Эсайас (Nilson, Johann Esaias; 1721-1788)
Нильсон, Иоганн Эсайас (Nilson, Johann Esaias; 1721-1788)
Годы жизни
1721-1788 (Аугсбург - Аугсбург)
Иные имена
Nilson, Johann Esaias